MENU (5)

Darkness At The Heart Of My Love - Български превод by Sanderlei - Ghost 「текстове на песни」

When the summer dies
Severing the ties
I'm with you always
...Always


Darkness At The Heart Of My Love 「текстове на песни」 - Ghost

When the summer dies
Severing the ties
I'm with you always
...Always

Will you walk the line?
My path serpentine
Remember always
That love is all you need

Tell me who you want to be
And I will set you free


[Chorus]
There is a darkness at the heart of my love
That runs cold, that runs deep
The darkness at the heart of my love for you

[Guitar solo]

Will you spill the wine?
To summon the divine
I'm with you always
...Always

Now paint a pair of eyes
And let us watch as it dries


Remember always
That love is all you need

Tell me who you want to be
And I will set you free

[Chorus]
There's a darkness at the heart of my love
That runs cold, runs deep
The darkness at the heart of my love so bold, so sweet
There's a darkness at the heart of my love
That runs cold, runs deep
The darkness at the heart of my love for you


[Guitar solo]

Remember always
That love is all you need

Tell me who you want to be
And I will set you free

[Chorus]
There's a darkness at the heart of my love
That runs cold, runs deep
The darkness at the heart of my love so bold, so sweet
There's a darkness at the heart of my love
That runs cold, runs deep


The darkness at the heart of my love so bold, so sweet

And all this time you knew
That I would put you through
The darkness at the heart of my love for you

[When the summer dies
Severing the ties
I'm with you always, always
Paint a pair of eyes
Let's watch as it dries
I'm with you always, always]


Darkness At The Heart Of My Love - Български превод by Sanderlei - Ghost 「текстове на песни」


Когато лятото умира


Прекъсване на връзките
Винаги съм с теб
...Винаги

Ще вървите ли по линията?
Моят път серпентина
Помнете винаги
Тази любов е всичко, от което се нуждаете

Кажи ми кой искаш да бъдеш
И ще ви освободя

[Хор]
Има тъмнина в сърцето на моята любов


Който работи, това работи дълбоко
Тъмнината в сърцето на моята любов към теб

[Guitar Solo]

Ще разлеете ли виното?
Да призове божественото
Винаги съм с теб
...Винаги

Сега боядисвам чифт очи
И нека гледаме, докато изсъхва
Помнете винаги
Тази любов е всичко, от което се нуждаетеКажи ми кой искаш да бъдеш
И ще ви освободя

[Хор]
В сърцето на любовта ми има тъмнина
Който работи, работи дълбоко
Тъмнината в сърцето на любовта ми толкова смел, толкова сладка
В сърцето на любовта ми има тъмнина
Който работи, работи дълбоко
Тъмнината в сърцето на моята любов към теб

[Guitar Solo]


Помнете винаги
Тази любов е всичко, от което се нуждаете

Кажи ми кой искаш да бъдеш
И ще ви освободя

[Хор]
В сърцето на любовта ми има тъмнина
Който работи, работи дълбоко
Тъмнината в сърцето на любовта ми толкова смел, толкова сладка
В сърцето на любовта ми има тъмнина
Който работи, работи дълбоко
Тъмнината в сърцето на любовта ми толкова смел, толкова сладка


И през цялото това време знаехте
Че ще ви предам
Тъмнината в сърцето на моята любов към теб

[Когато лятото умира
Прекъсване на връзките
Винаги съм с теб
Боядисвам чифт очи
Нека да гледаме, докато изсъхва
Аз съм с теб винаги, винаги]