MENU (8)

Ghost - Kaisarion - Български превод by Sanderlei (текстове на песни)

Kaisarion, a prophecy told
We're building our empire from the ashes of an old
Kaisarion, the fruit of the womb
Our brotherhood of good faith sealed an apostate witch's doom


Ghost - Kaisarion (текстове на песни)

Kaisarion, a prophecy told
We're building our empire from the ashes of an old
Kaisarion, the fruit of the womb
Our brotherhood of good faith sealed an apostate witch's doom

[Pre-Chorus]
It's the sound of another deadline whistling past your ears
It's the sight of a million regrets mounting over years
It's the words that were never spoken that echoes through the times
It's the smell of the burning temples swept away by rhymes

[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens


(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...

[Verse 2]
Kaisarion, a matter of love
When Mother Earth is calling for a father up above
Kaisarion, put on the smiles
And throw your holy rocks right at her for her satanic wiles

[Pre-Chorus]
It's the truth of candor shone through the prism of deceit
It's the continence of bishops with their choirboys en-suite
It's the tongue selling adulation that licks to no avail
It's the noise of the righteous dogma that hides the handmaid's tail[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...

[Bridge]
It's the sound of another deadline whistling past your ears
It's the sight of a million regrets mounting over years
It's the words that were never spoken that echoes through the times
It's the smell of the burning temples swept away by rhymes
It's the truth of candor shone through the prism of deceit
It's the continence of bishops with their choirboys en-suite
It's the tongue selling adulation that licks to no avail


It's the noise of the righteous dogma that hides the handmaid's tail

[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...


Ghost - Kaisarion - Български превод by Sanderlei (текстове на песни)


Kaisarion, каза пророчество
Изграждаме нашата империя от пепелта на един стар
Каисарион, плод на утробата
Нашето братство на добросъвестност запечатнаха думата на отстъпна вещица[Pre-chorus]
Това е звукът на друг краен срок, който минава покрай ушите ви
Това е гледката на един милион съжаления в продължение на години
Това са думите, които никога не са били говорими, че ехото през времето
Това е миризмата на горящите храмове, пометена от рими

[Хор]
(Хитерантия) далеч от вонята на небесата
(Хипотия) отдавна, но твърде близо до завинаги
(Hypatia) Когато рая е загубен, отидете направо в ...

[Стих 2]
Kaisarion, въпрос на любов


Когато майката Земя призовава за баща нагоре
Kaisarion, поставете усмивките
И хвърли светите си скали, заради нея заради сатанските й хил

[Pre-chorus]
Това е истината на откровеността, която блестеше през призмата на измамата
Това е континентността на епископите с техния хвой
Това е обхващането на езика, което облизва без резултат
Това е шумът на праведната догма, която крие опашката на слугинята

[Хор]
(Хитерантия) далеч от вонята на небесата
(Хипотия) отдавна, но твърде близо до завинаги
(Hypatia) Когато рая е загубен, отидете направо в ...[Bridge]
Това е звукът на друг краен срок, който минава покрай ушите ви
Това е гледката на един милион съжаления в продължение на години
Това са думите, които никога не са били говорими, че ехото през времето
Това е миризмата на горящите храмове, пометена от рими
Това е истината на откровеността, която блестеше през призмата на измамата
Това е континентността на епископите с техния хвой
Това е обхващането на езика, което облизва без резултат
Това е шумът на праведната догма, която крие опашката на слугинята

[Хор]
(Хитерантия) далеч от вонята на небесата
(Хипотия) отдавна, но твърде близо до завинаги


(Hypatia) Когато рая е загубен, отидете направо в ...
(Хитерантия) далеч от вонята на небесата
(Хипотия) отдавна, но твърде близо до завинаги
(Hypatia) Когато рая е загубен, отидете направо в ...