MENU (9)

Ghost - Kaisarion - Slovenský preklad by Sanderlei (Text piesne)

Kaisarion, a prophecy told
We're building our empire from the ashes of an old
Kaisarion, the fruit of the womb
Our brotherhood of good faith sealed an apostate witch's doom


Ghost - Kaisarion (Text piesne)

Kaisarion, a prophecy told
We're building our empire from the ashes of an old
Kaisarion, the fruit of the womb
Our brotherhood of good faith sealed an apostate witch's doom

[Pre-Chorus]
It's the sound of another deadline whistling past your ears
It's the sight of a million regrets mounting over years
It's the words that were never spoken that echoes through the times
It's the smell of the burning temples swept away by rhymes

[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens


(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...

[Verse 2]
Kaisarion, a matter of love
When Mother Earth is calling for a father up above
Kaisarion, put on the smiles
And throw your holy rocks right at her for her satanic wiles

[Pre-Chorus]
It's the truth of candor shone through the prism of deceit
It's the continence of bishops with their choirboys en-suite
It's the tongue selling adulation that licks to no avail
It's the noise of the righteous dogma that hides the handmaid's tail[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...

[Bridge]
It's the sound of another deadline whistling past your ears
It's the sight of a million regrets mounting over years
It's the words that were never spoken that echoes through the times
It's the smell of the burning temples swept away by rhymes
It's the truth of candor shone through the prism of deceit
It's the continence of bishops with their choirboys en-suite
It's the tongue selling adulation that licks to no avail


It's the noise of the righteous dogma that hides the handmaid's tail

[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...


Ghost - Kaisarion - Slovenský preklad by Sanderlei (Text piesne)


Kaisarion, proroctvo povedal
Budujeme naše ríše z popola starej
Kaisarion, ovocie lone
Naše bratstvo dobrej viery zapečatenej Apostatovej čarodejnice[Pre-Chorus]
Je to zvuk iného termínu píše okolo vašich uší
Je to pohľad na milión ľútosti namontovanie v priebehu rokov
Sú to slová, ktoré neboli nikdy hovorené, že to od tej doby
Je to vôňa horiacich chrámov

[Chorus]
(Hypatia) ďaleko od zápachu nebesia
(Hypatia) dávno, ale príliš blízko na navždy
(Hypatia) Keď je raj stratený, choďte rovno do ...

[Verš 2]
Kaisarion, vec lásky


Keď Matka Zem volá o otca hore
Kaisarion, dať na úsmevy
A hodiť svoje Sväté skaly priamo na ňu pre jej satanské vojvodstvo

[Pre-Chorus]
Je to pravda Canorora Shone cez hranol
Je to kontinent biskupov so svojimi Choirboys en-Suite
Je to jazyk predajná adulácia, ktorá olizuje bezvýsledne
Je to hluk spravodlivého dogmy, ktorý skrýva chvost handmaid

[Chorus]
(Hypatia) ďaleko od zápachu nebesia
(Hypatia) dávno, ale príliš blízko na navždy
(Hypatia) Keď je raj stratený, choďte rovno do ...[Most]
Je to zvuk iného termínu píše okolo vašich uší
Je to pohľad na milión ľútosti namontovanie v priebehu rokov
Sú to slová, ktoré neboli nikdy hovorené, že to od tej doby
Je to vôňa horiacich chrámov
Je to pravda Canorora Shone cez hranol
Je to kontinent biskupov so svojimi Choirboys en-Suite
Je to jazyk predajná adulácia, ktorá olizuje bezvýsledne
Je to hluk spravodlivého dogmy, ktorý skrýva chvost handmaid

[Chorus]
(Hypatia) ďaleko od zápachu nebesia
(Hypatia) dávno, ale príliš blízko na navždy


(Hypatia) Keď je raj stratený, choďte rovno do ...
(Hypatia) ďaleko od zápachu nebesia
(Hypatia) dávno, ale príliš blízko na navždy
(Hypatia) Keď je raj stratený, choďte rovno do ...