MENU (5)

Ghost - Kaisarion - Český překlad by Sanderlei (Texty písní)

Kaisarion, a prophecy told
We're building our empire from the ashes of an old
Kaisarion, the fruit of the womb
Our brotherhood of good faith sealed an apostate witch's doom


Ghost - Kaisarion (Texty písní)

Kaisarion, a prophecy told
We're building our empire from the ashes of an old
Kaisarion, the fruit of the womb
Our brotherhood of good faith sealed an apostate witch's doom

[Pre-Chorus]
It's the sound of another deadline whistling past your ears
It's the sight of a million regrets mounting over years
It's the words that were never spoken that echoes through the times
It's the smell of the burning temples swept away by rhymes

[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens


(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...

[Verse 2]
Kaisarion, a matter of love
When Mother Earth is calling for a father up above
Kaisarion, put on the smiles
And throw your holy rocks right at her for her satanic wiles

[Pre-Chorus]
It's the truth of candor shone through the prism of deceit
It's the continence of bishops with their choirboys en-suite
It's the tongue selling adulation that licks to no avail
It's the noise of the righteous dogma that hides the handmaid's tail[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...

[Bridge]
It's the sound of another deadline whistling past your ears
It's the sight of a million regrets mounting over years
It's the words that were never spoken that echoes through the times
It's the smell of the burning temples swept away by rhymes
It's the truth of candor shone through the prism of deceit
It's the continence of bishops with their choirboys en-suite
It's the tongue selling adulation that licks to no avail


It's the noise of the righteous dogma that hides the handmaid's tail

[Chorus]
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...
(Hypatia) Far away from the stench of the heavens
(Hypatia) Long ago, yet too close to forever
(Hypatia) When a paradise is lost, go straight to...


Ghost - Kaisarion - Český překlad by Sanderlei (Texty písní)


Kaisarion, řekl proroctví
Budujeme naši říši z popela starého
Kaisarion, ovoce dělohy
Naše bratrstvo dobré víry utěsnil apostatu čarodějnice doom[Pre-Chorus]
Je to zvuk dalšího termínu pískání kolem uší
Je to pohled na milion lítostí montáže v průběhu let
Jsou to slova, která nikdy nemluvila, že se ozývají časy
Je to vůně hořícího chrámy, které se pryč pryč rýmy

[Refrén]
(HYPATIA) Daleko od zápachu nebes
(Hypatajie) dávno, přesto příliš blízko navždy
(Hypatia) Když je ráj ztracen, jděte rovnou do ...

[Verš 2]
Kaisarion, otázka lásky


Když Matka Země volá na Otce
Kaisarion, dal na úsměvy
A hodit své svaté skály přímo na ni pro její satanské wiles

[Pre-Chorus]
Je to pravda svisleře zářil hranolem podvodu
Je to kontinála biskupů s jejich sbory en-suite
Je to jazyk prodávající adulace, který olizuje bez úspěchu
Je to hluk spravedlivého dogmatu, který skryje ocas rukou

[Refrén]
(HYPATIA) Daleko od zápachu nebes
(Hypatajie) dávno, přesto příliš blízko navždy
(Hypatia) Když je ráj ztracen, jděte rovnou do ...[Most]
Je to zvuk dalšího termínu pískání kolem uší
Je to pohled na milion lítostí montáže v průběhu let
Jsou to slova, která nikdy nemluvila, že se ozývají časy
Je to vůně hořícího chrámy, které se pryč pryč rýmy
Je to pravda svisleře zářil hranolem podvodu
Je to kontinála biskupů s jejich sbory en-suite
Je to jazyk prodávající adulace, který olizuje bez úspěchu
Je to hluk spravedlivého dogmatu, který skryje ocas rukou

[Refrén]
(HYPATIA) Daleko od zápachu nebes
(Hypatajie) dávno, přesto příliš blízko navždy


(Hypatia) Když je ráj ztracen, jděte rovnou do ...
(HYPATIA) Daleko od zápachu nebes
(Hypatajie) dávno, přesto příliš blízko navždy
(Hypatia) Když je ráj ztracen, jděte rovnou do ...