MENU (3)

Key Glock - Pain Killers - Bản dịch và Lời bài hát (Bài hát)

Yeah, I'm a made nigga (Huh), self-made nigga (Yeah)
Always been a hustler, all I know is get paid, nigga (Yeah, yeah, yeah)
Yeah, you know my name, it's on my waist, put it in your face, nigga (Boom, boom, boom)
I'm cutthroat to the bone, don't call me slime 'cause I ain't no snake, nigga (Uh-uh)


Key Glock - Pain Killers (Bài hát)

Yeah, I'm a made nigga (Huh), self-made nigga (Yeah)
Always been a hustler, all I know is get paid, nigga (Yeah, yeah, yeah)
Yeah, you know my name, it's on my waist, put it in your face, nigga (Boom, boom, boom)
I'm cutthroat to the bone, don't call me slime 'cause I ain't no snake, nigga (Uh-uh)

[Post-Chorus]
Yeah, I ran it up, but somehow I still hang with gravediggers (Ayy, yeah, yeah)
Yeah, you know what's up (What's up), a multi-million-dollar gang member (Gang)
These niggas, they be gossipin' like bitches, I can't hang with 'em
And I ain't got no feelings, I will pop you like a pain killer (Baow, baow, baow, baow)

[Verse 1]
Nigga, I'm hard body, why would I talk pillow? (What?)


You know I got that iron on me, yup, I got that skillet (Yeah, yeah, yeah)
And I ain't never hidin', if it's yellow, then I'm in it (Yeah, yeah, yeah)
And ten times out of ten, best believe, I got it wit' me (Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
I just got the drop, my young niggas tryna spin it
Yeah, lemon squeeze triggers, got some lemons in my [?]
Yeah, I ain't worried 'bout another nigga, I handle businesses
Yeah, you bleed like I bleed, nigga, you want it, you can get it (What's up?)

[Chorus]
Yeah, I'm a made nigga (Huh), self-made nigga
Always been a hustler, all I know is get paid, nigga (Yeah, yeah, yeah)
Yeah, you know my name, it's on my waist, put it in your face, nigga (Baow, baow, baow)
I'm cutthroat to the bone, don't call me slime, 'cause I ain't no snake, nigga (Uh-uh)
Yeah, I'm a made nigga (Huh), self-made nigga


Always been a hustler, all I know is get paid, nigga (Phew, yeah)
Yeah, you know my name, it's on my waist, put it in your face, nigga (Boom, boom, baow)
I'm cutthroat to the bone, don't call me slime 'cause I ain't no snake, nigga (Yeah)

[Verse 2]
I won't do shit behind yo' back, it's in your face, nigga
Yeah, you know they call me Glock and that G stand for gangster, nigga (Gangster)
Yellow everything, I rep that fire, you know I'm bangin', nigga (Boom)
Racks stuffed in my Gallery jeans, lookin' like some rangles, nigga
You know ain't shit changed, nigga, just couple of my chains bigger
You tryna get paid, yeah, I'm tryna do the same, nigga
I be ballin' hard, just like Mello with the braids, nigga (Hard, yeah)
And you can ask anybody 'bout me, they'll say, nigga (What?)


[Chorus]
Yeah, I'm a made nigga (Yeah), self-made nigga (Yeah)
Always been a hustler, all I know is get paid, nigga (Phew, phew, phew)
Yeah, you know my name, it's on my waist, put it in your face, nigga (Baow, baow)
I'm cutthroat to the bone, don't call me slime, 'cause I ain't no snake, nigga (Uh-uh)

[Post-Chorus]
Yeah, I ran it up, but somehow I still hang with gravediggers (Uh, yeah, yeah)
Yeah, you know what's up (What's up), a multi-million-dollar gang member (Gang)
These niggas, they be gossipin' like bitches, I can't hang with 'em (Uh)
And I ain't got no feelings, I will pop you like a pain killer

[Outro]
Nigga (The fuck?)


Boom


Key Glock - Pain Killers - Bản dịch và Lời bài hát (Bài hát)


Vâng, tôi là một nigga đã làm (huh), nigga tự tạo (yeah)
Luôn luôn là một hustler, tất cả những gì tôi biết là được trả tiền, nigga (yeah, yeah, yeah)
Vâng, bạn biết tên tôi, nó ở trên eo của tôi, đặt nó vào mặt, nigga (bùng nổ, bùng nổ, bùng nổ)
Tôi là vết thương của xương, đừng gọi tôi là slime 'vì tôi không phải là rắn, nigga (uh-uh)

[Sau điệp khúc]
Vâng, tôi đã chạy nó, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn còn treo với Gravediggers (Ayy, Yeah, Yeah)
Vâng, bạn biết những gì đang lên (có chuyện gì), một thành viên băng đảng nhiều triệu đô la (Gang)
Những niggas này, chúng là tin đồn như chó cái, tôi không thể treo với chúng
Và tôi không có cảm xúc, tôi sẽ bật bạn như một kẻ giết người đau (baow, baow, baow, baow)

[Câu 1]


Nigga, tôi khó khăn, tại sao tôi lại nói chuyện gối? (Gì?)
Bạn biết tôi có bàn ủi đó vào tôi, Yup, tôi đã nhận được cái chảo đó (Yeah, yeah, yeah)
Và tôi không bao giờ hidin ', nếu nó màu vàng, thì tôi đang ở trong đó (yeah, yeah, yeah)
Và mười lần trong số mười, tin tốt nhất, tôi đã nhận được nó wit 'me (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah)
Tôi vừa bị thả, niggas tryna trẻ tuổi của tôi quay nó
Yeah, chanh bóp kích hoạt, có một số chanh trong [?]
Yeah, tôi không lo lắng 'Bout khác Nigga, tôi xử lý các doanh nghiệp
Vâng, bạn đã chảy máu như tôi đã chảy máu, nigga, bạn muốn nó, bạn có thể có được nó (có chuyện gì thế?)

[Điệp khúc]
Yeah, tôi là một nigga đã làm (huh), nigga tự tạo
Luôn luôn là một hustler, tất cả những gì tôi biết là được trả tiền, nigga (yeah, yeah, yeah)
Vâng, bạn biết tên tôi, nó ở trên eo của tôi, đặt nó vào mặt bạn, nigga (baow, baow, baow)
Tôi là vết thương ở xương, đừng gọi tôi là chất nhờn, vì tôi không phải là rắn, nigga (uh-uh)


Yeah, tôi là một nigga đã làm (huh), nigga tự tạo
Luôn luôn là một hustler, tất cả những gì tôi biết là được trả tiền, nigga (Phew, yeah)
Vâng, bạn biết tên tôi, nó ở trên eo của tôi, đặt nó vào mặt, nigga (bùng nổ, bùng nổ, baow)
Tôi là vết thương ở xương, đừng gọi tôi là slime 'vì tôi không phải là rắn, nigga (yeah)

[Câu 2]
Tôi sẽ không làm shit đằng sau yo 'trở lại, nó ở trong khuôn mặt của bạn, nigga
Vâng, bạn biết họ gọi tôi là Glock và G đứng cho Gangster, Nigga (Gangster)
Màu vàng MỌI THỨ, tôi rep lửa đó, bạn biết tôi là Bangin ', Nigga (Boom)
Giá đỡ nhồi vào bộ sưu tập quần jean của tôi, nhìn giống như một số rangles, nigga
Bạn biết không thay đổi, nigga, chỉ là một vài chuỗi của tôi lớn hơn
Bạn cố gắng được trả tiền, yeah, tôi đang cố gắng làm như vậy, nigga
Tôi là Ballin 'CỨNG, giống như Mello với bím tóc, Nigga (Hard, Yeah)
Và bạn có thể hỏi bất cứ ai 'bout tôi, họ sẽ nói, nigga (cái gì?)[Điệp khúc]
Vâng, tôi là một nigga đã làm (yeah), nigga tự tạo (yeah)
Luôn luôn là một hustler, tất cả những gì tôi biết là được trả tiền, nigga (Phew, Phew, Phew)
Vâng, bạn biết tên tôi, nó nằm trên eo của tôi, đặt nó vào mặt, nigga (baow, baow)
Tôi là vết thương ở xương, đừng gọi tôi là chất nhờn, vì tôi không phải là rắn, nigga (uh-uh)

[Sau điệp khúc]
Vâng, tôi đã chạy nó, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn còn treo với Gravediggers (uh, yeah, yeah)
Vâng, bạn biết những gì đang lên (có chuyện gì), một thành viên băng đảng nhiều triệu đô la (Gang)
Những niggas này, chúng là tin đồn giống như chó cái, tôi không thể treo với chúng (uh)
Và tôi không có cảm xúc, tôi sẽ bật bạn như một kẻ giết người đau đớn

[Outro]


Nigga (quái gì?)
Bùng nổ