MENU (4)

Lil Durk - Started From - Български превод (Текст)

Nuski stayed downstairs, the first floor under Granny crib
The streets gon' be the streets, for sure, I know she hate me still
Blame my cousin, nights is cool, she lost her mama, she a lady, still
Granny got alzheimer's, but I can't forget how she kept it real


Lil Durk - Started From (Текст)

Nuski stayed downstairs, the first floor under Granny crib
The streets gon' be the streets, for sure, I know she hate me still
Blame my cousin, nights is cool, she lost her mama, she a lady, still
Granny got alzheimer's, but I can't forget how she kept it real
(TouchofTrent be wylin' with it)
And now she major good (Major good)
Before the opps, we was fightin' niggas inside the neighborhood
Water bill was high as hell, I went next door to fill the jug
Laundromat was packed, I had to grab the soap and fill a tub
Three bedroom, it was eight people who lived with us
I hated school but my granny made me
I couldn't disrespect her 'cause my granny raised me
The funeral home, they know me personally 'cause I gave 'em payments


The police department, they know you personally 'cause you gave 'em statements
I was seventeen, I was tryna take lil' Law case for him
Daddy was doin' life, I couldn't sit outside and wait for him
School sports, I couldn't really attend 'cause I couldn't pay for 'em
See my Auntie Mil do it on her own, that's why I pray for her
And I barely talked to my uncle, I'm talkin' 'bout my mama brothers
And my daddy brother wasn't here for us, but I still love him
And I love you, the only time I hurt you if you steal from me
I hate the way that lil' bruh died, that's why I feel for him
Yeah, them niggas know how shit'll end every time they play with Runny
Took time for my first offense, I ain't have a paid attorney
That's why I ain't never really pay attention every time they say they love me
And I was blind to the fact my mama said they was never for me
Like, how you gon' tell me you broke when I seen you play wit' money?


They counted me out, they ain't even give a fuck, but I still love 'em
Can you tell my sister I got her back? I still love, love you
The way you say that shit on the keyboard, you gotta say it in public
I'm most hated, huh? But what you hate me for?
You ain't even got no real reason, 'cause I ain't gave you none
I kept my mouth closed for the same hoes tryna give me some'
And you better tuck your bread before they really come


Lil Durk - Started From - Български превод (Текст)


Наски остана долу, първия етаж под зърната
Улиците да бъдат улиците, със сигурност, знам, че ме мрази все още
Обвиняйте братовчед ми, нощите са готини, тя загуби мама, тя все още
Баба получил Алцхаймер, но не мога да забравя как я запази реално
(TouchFtrent е wylin "с него)
И сега тя е голяма (голяма добра)


Преди OPPS, ние бяхме бойни с негра в квартала
Бил за вода беше висок като по дяволите, отидох в съседство, за да запълня каната
Пеундроматът е пълен, трябваше да хвана сапуна и да запълня вана
Три спални, осем души, които са живели с нас
Мразех училище, но баба ми ме направи
Не можех да го неуважавам, защото баба ми ме вдигна
Погребалният дом, те ме познават лично, защото дадох
Полицейското управление, те ви познават лично, защото сте давали
Бях на седемнадесет, аз бях пробвал закона за него
Татко беше живот, не можех да седя навън и да го чакам
Училищни спортове, не можех да присъствам на причина, защото не можех да платя за тях
Виждам моята леля ми, затова се моля за нея
И едва говорих с чичо ми, аз говоря "bout ми мама братя
И брат ми баща ми не беше тук за нас, но аз все още го обичам


И аз те обичам, единственият път, когато те нараня, ако откраднеш от мен
Мразя начина, по който умира Лил Брух, затова се чувствам за него
Да, те са негри знаят как лат ще завърши всеки път, когато играят с теча
Отдели време за първото ми престъпление, нямам платен адвокат
Затова никога не съм наистина да внимавам всеки път, когато казват, че ме обичат
И бях слепи за факта, че мама каза, че никога не е за мен
Както, как си казваш, че си счупил, когато виждам, играеш с парите?
Те ме преброиха, те дори не дават дяволите, но все още обичам ги
Можете ли да кажете на сестра ми, аз я хванах обратно? Все още обичам, обичам те
Начина, по който казвате, че лайна на клавиатурата, трябва да го кажете на публично място
Аз съм най-мразен, а? Но за какво ме мразиш?
Не сте нямате истинска причина, защото не ви дадох нищо
Запазих устата си затворена за същите мотики, които се опитват да ми дадат някои
И по-добре да навивате хляба си, преди да дойдат наистина