MENU (8)

Lil Durk - What Happened To Virgil - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Last time you told me you proud of me, you wasn't proud of me, you was the nigga who doubted me
I was too mad at you, you love to come kill, you my brother, that shit was a tragedy
But magically I got the strategy, I was so sick and tired of niggas keep asking me, "Who was the killers between the hood?"
Bro I'm a king, that mean we good (DJ on the beat so it's a banger)


Lil Durk - What Happened To Virgil (Lời bài hát)

Last time you told me you proud of me, you wasn't proud of me, you was the nigga who doubted me
I was too mad at you, you love to come kill, you my brother, that shit was a tragedy
But magically I got the strategy, I was so sick and tired of niggas keep asking me, "Who was the killers between the hood?"
Bro I'm a king, that mean we good (DJ on the beat so it's a banger)

[Verse 1: Lil Durk]
Talked to my TT about my problems
Learned to survive, I carry my choppa
Before I was twelve, I went to the doctor
Fucked on a stripper and I took me a Roxy
How you my blood and you say you gon' pop me?
Follow with loyalty, never 'bout thotties
Don't mention my name if you mention them bodies


Don't mention my name if you mention them bodies
Stop taking drugs after sending a song
How you gon' blame me? Y'all give him cabaña
Bitch I'm a star, gotta use condom
Don't drink Par, only like Wocka'
Sippin' on Wocka, I feel like I'm Flocka
Shit in my parker, that shit'll go blocka'
Say that I'm mean, what you mean? I caught you
Get away from her, have speed, no tossin'
Called you a bitch, I'm sorry I lost you
Head down, X pill, Percocet, off it
Bitch my phone died, pass me a charger
Ain't have a coat, walked to school in a thermal
Bitches you lookin' up to, they'll burn you


Get out my business, that shit don't concern you
I get to diggin' this shit when I learn you
I love the trenches, this shit is eternal
Oh my God, what happened to Virgil?
I wish my brother had made it out surgery
I be up thinkin', that shit do be hurtin' me
If they gon' catch me, them niggas gon' murder me (Oh no, oh)
Gave my bro twenty, he called for a burglary
I love the bitches who say they ain't hurtin' me
Never seen blood, that shit'll turn burgundy

[Bridge: Lil Durk]
Oh my God, what happened to Virgil?
Oh my God, what happened to Virgil?[Verse 2: Gunna]
Fresh like the first day of school, I'm a scholar
Found the solution and got some more problems
We from the sandbox, my dog since a toddler
Sixteen years old when I shed my first chopper
Flew out of Van Nuys, landed in Opa Locka
Quit flyin' in G5, fly helicopters (Fly helicopters)
I count every blessin' and count every dollar
I'm 'bout to go factory plain
I treat all of my dogs the same
Take care all of my bitches the same
I just hope you financially sane
Never turning my back on the gang


From the A, we was taught to be brave
Had to squabble and take a few fades
Stay rock solid, you'll get through the phase
That my nigga, what happened to Virgil?
Talked to God, I don't wanna get murdered
I got style, I don't know what you heard of
You lil' pussy, you soft and fertile
Only rumors throughout my circle
Only rumors throughout my circle, oh
R.I.P. Prince, I'ma pour up some purple
600 Maybach, the one with the curtain
Young GunnaWunna, the boy bought the Birkin
I'm goin' hard, know you proud of me workin'
Ridin' round the town sippin' and swervin'


Hold it down, do this shit with a purpose
Louis down, man this shit came from Virgil
Oh my God, what happened to Virgil?

[Outro: Gunna & Lil Durk]
Oh my God, what happened to Virgil?
Oh my God, what happened to Virgil?
Oh my God, what happened to Virgil?


Lil Durk - What Happened To Virgil - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Lần cuối bạn nói với tôi rằng bạn tự hào về tôi, bạn không tự hào về tôi, bạn là người Nigga, người nghi ngờ tôi
Tôi đã quá tức giận với bạn, bạn thích đến giết, bạn là anh trai của tôi, rằng shit là một bi kịch
Nhưng kỳ diệu, tôi đã có chiến lược, tôi rất ốm và mệt mỏi với niggas tiếp tục hỏi tôi, "Ai là kẻ giết người giữa mui xe?"
Bro Tôi là một vị vua, điều đó có nghĩa là chúng ta tốt (DJ về nhịp đập để đó là một tiếng đập)


[Câu 1: lil Durk]
Nói chuyện với TT của tôi về những vấn đề của tôi
Học cách sống sót, tôi mang Choppa của mình
Trước khi tôi mười hai tuổi, tôi đã đi đến bác sĩ
Fucked trên vũ nữ thoát y và tôi đã đưa tôi một roxy
Làm thế nào bạn máu của tôi và bạn nói bạn gon 'bật tôi?
Theo dõi với lòng trung thành, không bao giờ 'bout chotties
Đừng nhắc đến tên của tôi nếu bạn đề cập đến họ cơ thể
Đừng nhắc đến tên của tôi nếu bạn đề cập đến họ cơ thể
Ngừng dùng thuốc sau khi gửi một bài hát
Làm thế nào bạn Gon 'đổ lỗi cho tôi? Y'all cho anh ta Cabaña
Bitch tôi là một ngôi sao, phải sử dụng bao cao su
Đừng uống mệnh, chỉ như Wocka '
Sippin 'trên Wocka, tôi cảm thấy như tôi là flocka


Shit trong công viên của tôi, rằng shit sẽ đi blocka '
Nói rằng tôi có ý nghĩa, ý bạn là gì? Tôi bắt được bạn
Tránh xa cô ấy, có tốc độ, không có Tossin '
Gọi cho bạn một con chó cái, tôi xin lỗi tôi đã mất bạn
Đầu xuống, thuốc x, percocet, tắt nó
Chó cái điện thoại của tôi đã chết, cho tôi một bộ sạc
Không có áo khoác, đi bộ đến trường trong một nhiệt
Chó cái bạn tìm kiếm, họ sẽ đốt cháy bạn
Ra khỏi doanh nghiệp của tôi, rằng đừng quan tâm đến bạn
Tôi có thể đào 'shit này khi tôi học bạn
Tôi yêu các chiến hào, shit này là vĩnh cửu
Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với Virgil?
Tôi ước anh trai tôi đã làm nó phẫu thuật
Tôi sẽ suy nghĩ ', rằng shit làm tổn thương tôi


Nếu họ gon 'bắt tôi, họ niggas gon' giết tôi (oh no, oh)
Đã cho người bạn hai mươi tuổi của tôi, anh ta kêu gọi một vụ trộm
Tôi yêu những con chó cái nói rằng họ không làm tổn thương tôi
Không bao giờ nhìn thấy máu, rằng shit sẽ biến Burgundy

[Cầu: Lil Durk]
Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với Virgil?
Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với Virgil?

[Câu 2: Gunna]
Tươi như ngày đầu tiên đến trường, tôi là một học giả
Tìm thấy giải pháp và có thêm một số vấn đề
Chúng tôi từ hộp cát, con chó của tôi từ một đứa trẻ mới biết đi
Mười sáu tuổi khi tôi đổ chopper đầu tiên của tôi


Bay ra khỏi van nuys, hạ cánh ở Opa Locka
Bỏ Flyin 'in G5, bay trực thăng (máy bay trực thăng bay)
Tôi đếm mọi phước lành 'và đếm mọi đô la
Tôi là 'Bout To Go Factory Plain
Tôi đối xử với tất cả những con chó của tôi giống nhau
Hãy chăm sóc tất cả các chó cái của tôi giống nhau
Tôi chỉ hy vọng bạn lành mạnh về tài chính
Không bao giờ quay lưng lại với băng đảng
Từ A, chúng tôi được dạy để được dũng cảm
Đã phải cãi nhau và mất một vài fades
Ở lại rock rắn, bạn sẽ vượt qua giai đoạn
Đó là nigga của tôi, chuyện gì đã xảy ra với Virgil?
Nói chuyện với Chúa, tôi không muốn bị sát hại
Tôi có phong cách, tôi không biết những gì bạn đã nghe về


Bạn lil 'âm hộ, bạn mềm mại và màu mỡ
Chỉ có tin đồn trong suốt vòng tròn của tôi
Chỉ có tin đồn trong suốt vòng tròn của tôi, oh
YÊN NGHỈ. Hoàng tử, tôi đang đổ một ít màu tím
600 Maybach, người có rèm
Gunnawnna trẻ, cậu bé đã mua Birkin
Tôi đang khó khăn, biết bạn tự hào về tôi làm việc '
Ridin 'Round the Town Sippin' và Swervin '
Giữ nó xuống, làm điều này với một mục đích
Louis xuống, người đàn ông này shit đến từ Virgil
Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với Virgil?

[Outro: Gunna & lil Durk]
Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với Virgil?


Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với Virgil?
Ôi chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với Virgil?