MENU (8)

Lil Durk - What Happened To Virgil - Překlad a texty (Píseň)

Last time you told me you proud of me, you wasn't proud of me, you was the nigga who doubted me
I was too mad at you, you love to come kill, you my brother, that shit was a tragedy
But magically I got the strategy, I was so sick and tired of niggas keep asking me, "Who was the killers between the hood?"
Bro I'm a king, that mean we good (DJ on the beat so it's a banger)


Lil Durk - What Happened To Virgil (Píseň)

Last time you told me you proud of me, you wasn't proud of me, you was the nigga who doubted me
I was too mad at you, you love to come kill, you my brother, that shit was a tragedy
But magically I got the strategy, I was so sick and tired of niggas keep asking me, "Who was the killers between the hood?"
Bro I'm a king, that mean we good (DJ on the beat so it's a banger)

[Verse 1: Lil Durk]
Talked to my TT about my problems
Learned to survive, I carry my choppa
Before I was twelve, I went to the doctor
Fucked on a stripper and I took me a Roxy
How you my blood and you say you gon' pop me?
Follow with loyalty, never 'bout thotties
Don't mention my name if you mention them bodies


Don't mention my name if you mention them bodies
Stop taking drugs after sending a song
How you gon' blame me? Y'all give him cabaña
Bitch I'm a star, gotta use condom
Don't drink Par, only like Wocka'
Sippin' on Wocka, I feel like I'm Flocka
Shit in my parker, that shit'll go blocka'
Say that I'm mean, what you mean? I caught you
Get away from her, have speed, no tossin'
Called you a bitch, I'm sorry I lost you
Head down, X pill, Percocet, off it
Bitch my phone died, pass me a charger
Ain't have a coat, walked to school in a thermal
Bitches you lookin' up to, they'll burn you


Get out my business, that shit don't concern you
I get to diggin' this shit when I learn you
I love the trenches, this shit is eternal
Oh my God, what happened to Virgil?
I wish my brother had made it out surgery
I be up thinkin', that shit do be hurtin' me
If they gon' catch me, them niggas gon' murder me (Oh no, oh)
Gave my bro twenty, he called for a burglary
I love the bitches who say they ain't hurtin' me
Never seen blood, that shit'll turn burgundy

[Bridge: Lil Durk]
Oh my God, what happened to Virgil?
Oh my God, what happened to Virgil?[Verse 2: Gunna]
Fresh like the first day of school, I'm a scholar
Found the solution and got some more problems
We from the sandbox, my dog since a toddler
Sixteen years old when I shed my first chopper
Flew out of Van Nuys, landed in Opa Locka
Quit flyin' in G5, fly helicopters (Fly helicopters)
I count every blessin' and count every dollar
I'm 'bout to go factory plain
I treat all of my dogs the same
Take care all of my bitches the same
I just hope you financially sane
Never turning my back on the gang


From the A, we was taught to be brave
Had to squabble and take a few fades
Stay rock solid, you'll get through the phase
That my nigga, what happened to Virgil?
Talked to God, I don't wanna get murdered
I got style, I don't know what you heard of
You lil' pussy, you soft and fertile
Only rumors throughout my circle
Only rumors throughout my circle, oh
R.I.P. Prince, I'ma pour up some purple
600 Maybach, the one with the curtain
Young GunnaWunna, the boy bought the Birkin
I'm goin' hard, know you proud of me workin'
Ridin' round the town sippin' and swervin'


Hold it down, do this shit with a purpose
Louis down, man this shit came from Virgil
Oh my God, what happened to Virgil?

[Outro: Gunna & Lil Durk]
Oh my God, what happened to Virgil?
Oh my God, what happened to Virgil?
Oh my God, what happened to Virgil?


Lil Durk - What Happened To Virgil - Překlad a texty (Píseň)


Naposledy jste mi řekl, že jsi na mě pyšný, nebyl jsi na mě pyšný, byl jsi nigga, kdo mě pochyboval
Byl jsem na tebe příliš naštvaný, miluješ přijít zabít, ty můj bratr, ten hovno byla tragédie
Ale magicky jsem dostal strategii, byl jsem tak nemocný a unavený z niggas se mě ptám, "Kdo byl vrah mezi kapotou?"
Bro Jsem král, to znamená, že jsme dobří (DJ na rytmus, takže je to Banger)


[Verš 1: lil Durk]
Mluvil s mým tt o mých problémech
Naučil se přežít, nosím My Choppa
Než jsem byl dvanáct, šel jsem k doktorovi
Fucked na striptérku a já jsem mi vzal Roxy
Jak jsi moje krev a říkáš, že mě "pop?
Sledujte loajalitu, nikdy se nezdvořilosti
Nezmiňujte mé jméno, pokud je zmiňujete tělo
Nezmiňujte mé jméno, pokud je zmiňujete tělo
Přestat užívat drogy po odeslání písně
Jak jsi mě obviňoval? Dám mu cabañu
Fena jsem hvězda, musíte použít kondom
Nepijte par, jen jako wocka '
Sippin 'na Wocka, mám pocit, že jsem flocka


Hovno v mém parkovišti, ten hovno půjdou blokou "
Řekni, že myslím, co tím myslíš? chytil jsem tě
Dostat se od ní, mít rychlost, žádná hadina '
Říkal vám fenu, je mi líto, že jsem vás ztratil
Hlavu dolů, x pilulku, percocet, z toho
Fena můj telefon zemřel, prošel mi nabíječku
Nemají srst, šel do školy v tepelném
Feny, které se díváte na, budou vás spálit
Vypadni z mého podnikání, že se vás netýká
Dostanu se k diggin 'tohle hovno, když jsem se naučím
Miluji zákopy, tento hovno je věčné
Oh můj Bože, co se stalo s Virgilem?
Přál bych si, aby můj bratr udělal chirurgii
Jsem si myslím, že hovno mě bolí


Pokud mě "chytí, je niggas gon" vraždit mě (Oh ne, oh)
Dal mi bro dvacet, zavolal na vloupání
Miluji feny, kteří říkají, že mě neublíží
Nikdy neviděl krev, že Shit'lne Burgundsko

[Most: lil Durk]
Oh můj Bože, co se stalo s Virgilem?
Oh můj Bože, co se stalo s Virgilem?

[Verš 2: gunna]
Čerstvý jako první den školy, jsem učenec
Našel řešení a získal další problémy
My z pískoviště, můj pes od batole
Šestnáct let, když jsem vrhl můj první vrtulník


Odletěl z Van Nuys, přistál v Opa Locka
Quit Flyin 'v G5, Fly helicopters (Fly Helicopters)
Počítám každou požehnání a počítat každý dolar
Jsem 'Bout jít továrně
Zacházím se všemi mými psy totéž
Postarejte se o všechny mé feny stejné
Jen doufám, že jste finančně zdravý
Nikdy se nezvratí na gangu
Z A, my jsme se učili být statečný
Musel se zhroutit a vzít pár mizí
Zůstaňte Rock Solid, dostanete se do fáze
Že moje nigga, co se stalo virgil?
Mluvil s Bohem, nechci zavraždit
Mám styl, nevím, o čem jste slyšeli


Ty lil 'kočička, ty měkké a úrodné
Pouze pověsti v celém kruhu
Pouze pověsti v celém kruhu, oh
R.I.P. Prince, já se vyladí nějaké fialové
600 maybach, ten s oponou
Mladá gunnawunna, chlapec koupil birkin
Jdu tvrdě, víš, že jsi na mě pyšní
Ridin 'kolem města Sippin' a Swervin '
Drž to, udělejte to sračky s účelem
Louis dolů, muž tohle sračky přišel z Virgil
Oh můj Bože, co se stalo s Virgilem?

[Outro: Gunna & Lil Durk]
Oh můj Bože, co se stalo s Virgilem?


Oh můj Bože, co se stalo s Virgilem?
Oh můj Bože, co se stalo s Virgilem?