MENU (2)

M1llionz - NGL - Nederlandse Vertaling (Songtekst)

Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"


M1llionz - NGL (Songtekst)

Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Verse 1]
Wait, wait, check it (What'?)
Glock 17s and speshes (Bu-baow!)
.38 autos and pellets


The 7.62s make a gunman dead it
Enit, enit (What?)
Gun smoke in the air, smell it
Make the M-10 spray and wet man's skin
Like I'm usin' mosquito repellent
So what's the angle? Two-litre manual
Change the atmosphere in seconds (Skrrt)
At the photo shoot, just me and Daniel
They don't know there's illegal weapons (Ha)
In the jailhouse, put berese in capsules
Feed the rattle of findin' felons
The scope on the zig's triangle, the clip's rectangle
It don't bend like the 47s (Baow! Baow!)
We was three waps up at the show


Woulda said ask Bills, but he didn't even know
The metal detectors must be for show
Man's got a pouch on, but hid it in my clothes
Gun boys outside the venue
Man still formate and give it to a ho
Next time I go on tour I'm puttin' two gyal on the guest list
So they can bring it on the road (Lagga)

[Chorus]
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine


And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Verse 2]
Shotta life, crack cocaine, and homicides
Man buss case and mothers cry
Shootings on the other side, civilians horrified
Four-door well tinted up and modified
Rambo knife and nines with hollow bine
Gun crimes on the rise
Rule is take two of yours if you take one of mine
Man violate, gi' him a shot, don't apologise
Wait 'til it dies down (Then what?)


Then get him when he least expect it
The P's expensive, but beef's interestin'
Especially when your opps are neek infested
Can't pay 'til spray cah the heat needs testin' (Ching-ching)
Even if believe the G is genuine
Grease and medz it (What?)
Then phone Soljy and link him cah the piece needs mendin' (Lagga)
If any man that I'm with ain't touched nothin' or sold no drugs, then call me a capper (No shit)
Shottas and shooters, strappers and slappers
Mates ain't no rappers, white and buj wrappers (Brrr)
GPS tag and level-3 MAPPAs
Police probation and high-risk status
Peak altercations on opposite manors
NCA observations for serious matters (Lagga)[Chorus]
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"


Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Outro]
Mi nah go lie
MAC-11 with fries
Play with Ten Percent and die
Get fried
('Rex the one and only)
Bang, bang, bang
Say they shoot guns, that's a lie


M1llionz - NGL - Nederlandse Vertaling (Songtekst)Niet gaan liegen, we gaan allemaal dood
Ik hoop dat de banden die ik niet leuk vind om eerst te laten vallen
Ik ga niet liegen, ik ben nog steeds proberen
Bro ging me zitten, zei: "Het is niet hoe het werkt"
Ik ga niet liegen, ik probeer de bine in te dienen
En dat 9x19 nog steeds niet barstte
Niet liegen, het is niet 2005
Ik moet dit hebben (wat '?) Zelfs als ik in de kerk ben

[Vers 1]
Wacht, wacht, controleer het (wat '?)
GLOCK 17S EN SPESHES (BU-BAOW!)
.38 Autos en pellets
De 7,62's maken een schutter dood


Enit, Enit (wat?)
Gun rook in de lucht, ruik het
Maak de M-10 Spray en Wet Man's Skin
Alsof ik een muggenstotsel ben
Dus wat is de hoek? Handleiding twee liter
Verander de sfeer in seconden (Skrrt)
Bij de fotoshoot, alleen ik en Daniel
Ze weten niet dat er illegale wapens (ha)
In het Jailhouse, zet Berese in capsules
Voed de rammelaar van Findin 'Felons
De reikwijdte op de driehoek van de zig, de rechthoek van de clip
Het buigt niet zoals de 47s (Baow! Baow!)
We waren drie wekt op bij de show
Zei dat de vraag rekeningen, maar hij wist het niet eens


De metaaldetectoren moeten voor show zijn
De man heeft een zakje op, maar verstopte het in mijn kleren
Gun Boys buiten de locatie
Man formaat en geef het aan een ho
De volgende keer ga ik op tour, ik ben Puttin 'Two Gyal op de gastenlijst
Zodat ze het op de weg kunnen brengen (Lagga)

[Refrein]
Niet gaan liegen, we gaan allemaal dood
Ik hoop dat de banden die ik niet leuk vind om eerst te laten vallen
Ik ga niet liegen, ik ben nog steeds proberen
Bro ging me zitten, zei: "Het is niet hoe het werkt"
Ik ga niet liegen, ik probeer de bine in te dienen
En dat 9x19 nog steeds niet barstte


Niet liegen, het is niet 2005
Ik moet dit hebben (wat '?) Zelfs als ik in de kerk ben

[Vers 2]
Shotta Life, Crack Cocaine, en moorden
Man Buss Case and Mothers Cry
Schietpartijen aan de andere kant, burgers geschroefd
Vierdeurs goed getint en gewijzigd
Rambo mes en negens met holle bine
Geweer misdaden op de opkomst
Regel neemt twee van de jouwe, als je een van de mijne neemt
Man schendt, gi 'hem een ​​schot, verontschuldig je niet
WACHTEN 'TIL IT DIE DOPT (DAN WAT?)
Breng hem dan wanneer hij het het minst verwacht


De P's P's duur, maar rundvlees's interesses
Vooral wanneer je OPPS NEEK is geïnfecteerd
Kan niet betalen 'til spray cah de warmtebehoeften (ching-ching)
Zelfs als de g echt is
Vet en Medz het (wat?)
Telefoon vervolgens Soljy en verbind hem CAH het stuk van het stuk Mendin '(Lagga)
Als een man die ik niet ben aangeraakt of geen drugs had verkocht, bel me dan een capper (geen shit)
Shottas and Shooters, Strappers and Slappers
Mates is geen rappers, wit en buj wrappers (brrr)
GPS-tag en niveau-3 mappas
Politie-proeftijd en risicovolle status
Piekweerkrachten op tegenovergestelde heren
NCA-observaties voor serieuze aangelegenheden (Lagga)


[Refrein]
Niet gaan liegen, we gaan allemaal dood
Ik hoop dat de banden die ik niet leuk vind om eerst te laten vallen
Ik ga niet liegen, ik ben nog steeds proberen
Bro ging me zitten, zei: "Het is niet hoe het werkt"
Ik ga niet liegen, ik probeer de bine in te dienen
En dat 9x19 nog steeds niet barstte
Niet liegen, het is niet 2005
Ik moet dit hebben (wat '?) Zelfs als ik in de kerk ben
Niet gaan liegen, we gaan allemaal dood
Ik hoop dat de banden die ik niet leuk vind om eerst te laten vallen
Ik ga niet liegen, ik ben nog steeds proberen
Bro ging me zitten, zei: "Het is niet hoe het werkt"
Ik ga niet liegen, ik probeer de bine in te dienen


En dat 9x19 nog steeds niet barstte
Niet liegen, het is niet 2005
Ik moet dit hebben (wat '?) Zelfs als ik in de kerk ben

[OUTRO]
Mi nah gaan liegen
Mac-11 met friet
Speel met tien procent en sterf
Gebakken
('Rex de enige echte)
Bang Bang Bang
Zeg dat ze guns schieten, dat is een leugen