MENU (9)

M1llionz - NGL - Český překlad (TEXT)

Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"


M1llionz - NGL (TEXT)

Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Verse 1]
Wait, wait, check it (What'?)
Glock 17s and speshes (Bu-baow!)
.38 autos and pellets


The 7.62s make a gunman dead it
Enit, enit (What?)
Gun smoke in the air, smell it
Make the M-10 spray and wet man's skin
Like I'm usin' mosquito repellent
So what's the angle? Two-litre manual
Change the atmosphere in seconds (Skrrt)
At the photo shoot, just me and Daniel
They don't know there's illegal weapons (Ha)
In the jailhouse, put berese in capsules
Feed the rattle of findin' felons
The scope on the zig's triangle, the clip's rectangle
It don't bend like the 47s (Baow! Baow!)
We was three waps up at the show


Woulda said ask Bills, but he didn't even know
The metal detectors must be for show
Man's got a pouch on, but hid it in my clothes
Gun boys outside the venue
Man still formate and give it to a ho
Next time I go on tour I'm puttin' two gyal on the guest list
So they can bring it on the road (Lagga)

[Chorus]
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine


And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Verse 2]
Shotta life, crack cocaine, and homicides
Man buss case and mothers cry
Shootings on the other side, civilians horrified
Four-door well tinted up and modified
Rambo knife and nines with hollow bine
Gun crimes on the rise
Rule is take two of yours if you take one of mine
Man violate, gi' him a shot, don't apologise
Wait 'til it dies down (Then what?)


Then get him when he least expect it
The P's expensive, but beef's interestin'
Especially when your opps are neek infested
Can't pay 'til spray cah the heat needs testin' (Ching-ching)
Even if believe the G is genuine
Grease and medz it (What?)
Then phone Soljy and link him cah the piece needs mendin' (Lagga)
If any man that I'm with ain't touched nothin' or sold no drugs, then call me a capper (No shit)
Shottas and shooters, strappers and slappers
Mates ain't no rappers, white and buj wrappers (Brrr)
GPS tag and level-3 MAPPAs
Police probation and high-risk status
Peak altercations on opposite manors
NCA observations for serious matters (Lagga)[Chorus]
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"


Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Outro]
Mi nah go lie
MAC-11 with fries
Play with Ten Percent and die
Get fried
('Rex the one and only)
Bang, bang, bang
Say they shoot guns, that's a lie


M1llionz - NGL - Český překlad (TEXT)Nebudu ležet, všichni zemřeme
Doufám, že se nejdřív nemám rád
Nebudu ležet, jsem stále tryna
Bro mě posadil, řekl: "Není to, jak to funguje"
Nebudou ležet, zkuste soubor Bine
A že 9x19 ještě nevrátil
Nebude ležet, není to 2005
Musím to mít (co "?) I když jsem v kostele

[Verš 1]
Počkejte, počkejte, zkontrolujte to (co "?)
Glock 17s a Spess (Bu-Baow!)
.38 Auta a pelety
7,62s to dělají střelec mrtvý


Enit, enit (co?)
Zbraň kouř ve vzduchu, cítí to
Udělejte m-10 sprej a mokré muže kůže
Stejně jako jsem odpuzující komár
Co je to za úhel? Dvoulitrový manuál
Změňte atmosféru v sekundách (Skrrt)
Na fotografii střílet, jen já a daniel
Neví, že tam jsou nelegální zbraně (ha)
V jailhouse, dejte berese v kapslích
Krmit chrastítko z felonů nálezu
Rozsah na trojúhelníku Zig, obdélník klipu
Neohýbá se jako 47s (Baow! Baow!)
Na výstavě jsme byli tři mezery
Řekl, že požádá účty, ale ani nevěděl


Detektory kovů musí být pro show
Muž má váček, ale schovávám se v mém oblečení
Gun chlapci mimo místo konání
Člověk stále tvoří a dá ho ho
Příště jdu na turné, jsem puttin 'dva gyal v seznamu hostů
Tak to mohou přinést na silnici (Lagga)

[Refrén]
Nebudu ležet, všichni zemřeme
Doufám, že se nejdřív nemám rád
Nebudu ležet, jsem stále tryna
Bro mě posadil, řekl: "Není to, jak to funguje"
Nebudou ležet, zkuste soubor Bine
A že 9x19 ještě nevrátil


Nebude ležet, není to 2005
Musím to mít (co "?) I když jsem v kostele

[Verš 2]
Shotta život, crack kokain a vražed
Muž autobusů případ a matky plakat
Střelby na druhé straně, civilisté zděšeni
Čtyřveřové dobře tónované a modifikované
Rambo nůž a devíti s dutým bíminkami
Zbraně zločiny na vzestupu
Pravidlo je vzít dva z vás, pokud si vezmete jeden z mých
Člověk porušuje, gi 'ho výstřel, neomluvte se
Počkejte, dokud neříká dolů (pak co?)
Pak ho dostanu, když to nejméně očekává


Drahý, ale zájmu hovězího masa
Zvláště když vaše OPPS jsou Neek zamořeni
Nemůže zaplatit 'til sprej cAH teplo potřebuje testin' (Ching-Ching)
I když se domníváte, že g je originální
Tuk a Medz to (co?)
Pak telefon Soljy a spojit ho CAH kus potřebuje Mendin '(Lagga)
Pokud každý člověk, se kterým jsem se nedotkli nothin 'nebo prodal žádné drogy, pak mi zavolejte kaparu (bez hovno)
Shottas a střelci, pásky alapci
Mates nejsou žádné rappery, bílé a Buj obaly (Brrr)
GPS tag a úroveň-3 Mappas
Probací policejní a vysoce rizikový status
Peak Headcations na opačném panství
Pozorování NCA pro vážné záležitosti (Lagga)


[Refrén]
Nebudu ležet, všichni zemřeme
Doufám, že se nejdřív nemám rád
Nebudu ležet, jsem stále tryna
Bro mě posadil, řekl: "Není to, jak to funguje"
Nebudou ležet, zkuste soubor Bine
A že 9x19 ještě nevrátil
Nebude ležet, není to 2005
Musím to mít (co "?) I když jsem v kostele
Nebudu ležet, všichni zemřeme
Doufám, že se nejdřív nemám rád
Nebudu ležet, jsem stále tryna
Bro mě posadil, řekl: "Není to, jak to funguje"
Nebudou ležet, zkuste soubor Bine


A že 9x19 ještě nevrátil
Nebude ležet, není to 2005
Musím to mít (co "?) I když jsem v kostele

[OUTRO]
Mi nah le ležet
Mac-11 s hranolky
Hrát s deseti procent a zemřít
Smažený
('Rex ten a pouze)
Bang, Bang, Bang
Řekni, že střílí zbraně, to je lež