MENU (2)

M1llionz - NGL - Slovenský preklad (TEXT)

Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"


M1llionz - NGL (TEXT)

Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Verse 1]
Wait, wait, check it (What'?)
Glock 17s and speshes (Bu-baow!)
.38 autos and pellets


The 7.62s make a gunman dead it
Enit, enit (What?)
Gun smoke in the air, smell it
Make the M-10 spray and wet man's skin
Like I'm usin' mosquito repellent
So what's the angle? Two-litre manual
Change the atmosphere in seconds (Skrrt)
At the photo shoot, just me and Daniel
They don't know there's illegal weapons (Ha)
In the jailhouse, put berese in capsules
Feed the rattle of findin' felons
The scope on the zig's triangle, the clip's rectangle
It don't bend like the 47s (Baow! Baow!)
We was three waps up at the show


Woulda said ask Bills, but he didn't even know
The metal detectors must be for show
Man's got a pouch on, but hid it in my clothes
Gun boys outside the venue
Man still formate and give it to a ho
Next time I go on tour I'm puttin' two gyal on the guest list
So they can bring it on the road (Lagga)

[Chorus]
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine


And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Verse 2]
Shotta life, crack cocaine, and homicides
Man buss case and mothers cry
Shootings on the other side, civilians horrified
Four-door well tinted up and modified
Rambo knife and nines with hollow bine
Gun crimes on the rise
Rule is take two of yours if you take one of mine
Man violate, gi' him a shot, don't apologise
Wait 'til it dies down (Then what?)


Then get him when he least expect it
The P's expensive, but beef's interestin'
Especially when your opps are neek infested
Can't pay 'til spray cah the heat needs testin' (Ching-ching)
Even if believe the G is genuine
Grease and medz it (What?)
Then phone Soljy and link him cah the piece needs mendin' (Lagga)
If any man that I'm with ain't touched nothin' or sold no drugs, then call me a capper (No shit)
Shottas and shooters, strappers and slappers
Mates ain't no rappers, white and buj wrappers (Brrr)
GPS tag and level-3 MAPPAs
Police probation and high-risk status
Peak altercations on opposite manors
NCA observations for serious matters (Lagga)[Chorus]
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"
Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church
Not gonna lie, we're all gonna die
I hope the yutes I don't like drop down first
I'm not gonna lie, I'm still tryna ride
Bro sat me down, said, "It's not how it works"


Not gonna lie, I try file the bine
And that 9x19 still didn't burst
Not gonna lie, it's not 2005
I gotta have this (What'?) even when I'm in church

[Outro]
Mi nah go lie
MAC-11 with fries
Play with Ten Percent and die
Get fried
('Rex the one and only)
Bang, bang, bang
Say they shoot guns, that's a lie


M1llionz - NGL - Slovenský preklad (TEXT)Neklamme, všetci zomrieme
Dúfam, že yutes sa mi nepáči
Nechcem klamať, stále sa snažím
Bro ma sedel, povedal: "Nie je to tak, ako to funguje"
Nepoškodzujem, skúsim sa súbor
A že 9x19 stále nezabuchlo
Neklame, nie je to 2005
Musím to mať (čo '?) Aj keď som v kostole

[Verš 1]
Počkajte, počkaj, skontrolujte (čo '?)
GLOCK 17S A SHOPE (BU-BAOW!)
.38 autos a pelety
7.62s, aby sa strelca mŕtvi


ENIT, ENTIT (čo?)
Zbraň dym vo vzduchu, cítiť to
Urobte M-10 sprej a kožu mokrého muža
Rovnako ako som odpudzujúci komár
Aký je to uhol? Dvojročný návod
Zmeňte atmosféru v sekundách (Skrrt)
Na fotografii strieľať, len ja a Daniel
Nevedia, že tam sú nelegálne zbrane (ha)
V JAILHOUNSKEJMI
Kŕmte hrkálku Findin 'Felons
Rozsah pôsobnosti na trojuholníku Zig, obdĺžnik klipu
To sa nestretáva ako 47s (Baow! Baow!)
Na výstave sme boli tri Waps
Povedala, že by som sa pýtal účty, ale ani nevedel


Detektory kovov musia byť pre show
Človek má vrecko na to, ale skryl som to v mojom oblečení
Gun chlapci mimo miesta konania
Muž stále formuje a dá ju HO
Nabudúce idem na turné, som putt 'dva Gyal na zozname hostí
Takže ho môžu priniesť na ceste (lagga)

[Chorus]
Neklamme, všetci zomrieme
Dúfam, že yutes sa mi nepáči
Nechcem klamať, stále sa snažím
Bro ma sedel, povedal: "Nie je to tak, ako to funguje"
Nepoškodzujem, skúsim sa súbor
A že 9x19 stále nezabuchlo


Neklame, nie je to 2005
Musím to mať (čo '?) Aj keď som v kostole

[Verš 2]
Shotta Life, Crack Kokaín a vraždy
Muž Buss Case a matky plačú
Streľby na druhej strane, civilisti zdesení
Štyri dvere dobre tónované a upravené
Rambo nôž a nines s dutými býstami
Zbraňové zločiny na vzostupe
Pravidlo je vezme dve z vás, ak si vyberiete jeden z mojich
Muž porušil, gi ho zastrelil, neospravedlňujte sa
Počkajte, kým to nezomrie (čo?)
Potom ho dostanete, keď to najmenej očakáva


Drahé, ale zaoberajúce sa hovädzím mäsom "
Zvlášť, keď sú vaše opice nuree zamorené
Nemôže platiť 'til sprej cah tepelne potrebuje testin' (ching-ching)
Aj keď verte, že G je skutočný
Tuk a medz to (čo?)
Potom telefón soljy a prepojiť ho cah kus potrebuje Mendin '(Lagga)
AK AKÉKOĽVEK MÔŽE, ŽE SA NEPOUŽÍVAŤ NOTHIN 'ALEBO PREDAJ NIEKOĽKO NIEKTORÉHO DROGHY, potom mi zavolajte CAPPER (NO SHIT)
SHOTTAS A STROUNSKOU
Kamarát nie sú žiadne rappery, biele a buj obaly (BRRR)
GPS tag a úroveň-3 mappas
Problácia polície a vysokorizikové postavenie
Vrcholové zmeny na opačných kaštieľ
Pozorovania NCA pre vážne záležitosti (lagga)


[Chorus]
Neklamme, všetci zomrieme
Dúfam, že yutes sa mi nepáči
Nechcem klamať, stále sa snažím
Bro ma sedel, povedal: "Nie je to tak, ako to funguje"
Nepoškodzujem, skúsim sa súbor
A že 9x19 stále nezabuchlo
Neklame, nie je to 2005
Musím to mať (čo '?) Aj keď som v kostole
Neklamme, všetci zomrieme
Dúfam, že yutes sa mi nepáči
Nechcem klamať, stále sa snažím
Bro ma sedel, povedal: "Nie je to tak, ako to funguje"
Nepoškodzujem, skúsim sa súbor


A že 9x19 stále nezabuchlo
Neklame, nie je to 2005
Musím to mať (čo '?) Aj keď som v kostole

[OUTRO]
Mi nah
Mac-11 s hranolkami
Hrať s desiatimi percentami a zomrieť
Vyprážaný
("REX TEJTO A LEN)
Bang, Bang, Bang
Hovoria, že strieľajú zbrane, to je lož