MENU (6)

The Hanging Tree - Превод и текстове - The Hunger Games 「Песен」

Are you, are you coming to the tree?
Where they strung up a man
They say who murdered three


The Hanging Tree 「Песен」 - The Hunger Games

Are you, are you coming to the tree?
Where they strung up a man
They say who murdered three

[Refrain]
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree

[Verse 2]
Are you, are you coming to the tree?
Where a dead man called out for his love to flee


[Refrain]
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree

[Verse 3]
Are you, are you coming to the tree?
Where I told you to run
So we'd both be free

[Refrain]
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree[Verse 4]
Are you, are you coming to the tree?
Wear a necklace of hope
Side by side with me

[Refrain]
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree

[Verse 3]
Are you, are you coming to the tree?
Where I told you to run


So we'd both be free

[Refrain]
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree

[Verse 1]
Are you, are you coming to the tree?
Where they strung up a man
They say who murdered three

[Refrain]
Strange things did happen here


No stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree

[Verse 2]
Are you, are you coming to the tree?
Where a dead man called out for his love to flee

[Refrain]
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight in the hanging tree


The Hanging Tree - Превод и текстове - The Hunger Games 「Песен」


Вие ли сте в дървото?
Където са нарязани


Казват, че са убили три

[Въздържи]
Странните неща се случват тук
Нямаше непознат
Ако се срещнем в полунощ в висящото дърво

[Стих 2]
Вие ли сте в дървото?
Където мъртъв човек извика за любовта си да избяга

[Въздържи]
Странните неща се случват тук
Нямаше непознат


Ако се срещнем в полунощ в висящото дърво

[Стих 3]
Вие ли сте в дървото?
Където ти казах да тичаш
Така че и двамата ще бъдем свободни

[Въздържи]
Странните неща се случват тук
Нямаше непознат
Ако се срещнем в полунощ в висящото дърво

[Стих 4]
Вие ли сте в дървото?


Носете огърлица на надеждата
Рамо до рамо с мен

[Въздържи]
Странните неща се случват тук
Нямаше непознат
Ако се срещнем в полунощ в висящото дърво

[Стих 3]
Вие ли сте в дървото?
Където ти казах да тичаш
Така че и двамата ще бъдем свободни

[Въздържи]


Странните неща се случват тук
Нямаше непознат
Ако се срещнем в полунощ в висящото дърво

[Стих 1]
Вие ли сте в дървото?
Където са нарязани
Казват, че са убили три

[Въздържи]
Странните неща се случват тук
Нямаше непознат
Ако се срещнем в полунощ в висящото дърво


[Стих 2]
Вие ли сте в дървото?
Където мъртъв човек извика за любовта си да избяга

[Въздържи]
Странните неща се случват тук
Нямаше непознат
Ако се срещнем в полунощ в висящото дърво