MENU (2)

Yak Flow - Превод на српском - NLE Choppa 「Текст」

Everybody forgot about me and the work I put in
I ain't get the credit that I supposed to get on my end
Old timing sitting in, but I'ma mind my business (I'ma mind my business)
The hottest youngin' since YB, the hottest out my city (Out my city)


Yak Flow 「Текст」 - NLE Choppa

Everybody forgot about me and the work I put in
I ain't get the credit that I supposed to get on my end
Old timing sitting in, but I'ma mind my business (I'ma mind my business)
The hottest youngin' since YB, the hottest out my city (Out my city)
I'm writing this song with no beat, I'm doing poetry (Poetry)
My letter to the streets, I feel that they owe a G (They owe a G)
Aye, all them hits I gave, but it wasn't enough, I see
I put it in they face until they get enough of me (Til' they get enough of me)
I'm underrated and most hated, I feel most neglected (I feel most neglected)
Staying patient and complacent, that's my hardest lesson (My hardest lesson)
I got to face it, they two-faced and they faked expressions (Yeah, they faked expressions)
One minute they love me, they hate me, they be second guessing (They be second guessing)
Only thing, I need God and my family (Family)


On my knees praying, what I want, come to me (Come to me)
A man with love, at the death, I don't wanna be (I don't wanna be)
I just wanna get my flowers 'fore I rest in peace (Rest in peace)
Long nights, deep thoughts while I'm on the road (On the road)
Early mornin', long talks, only God knows (God knows)
The path he gave me is different, got to stay strong (Got to stay strong)
Pressure bust pipes but it never broke bones (Never broke bones)
Cause I be workin' all night, I think it's 10AM (Think it's 10AM)
I'm barely movin' off of sleep, so don't play with him (Don't play with me)
I sell herbs through the day until it's 8PM (8PM)
And after that, I'm clutching on the nine, double M (Stay with me)
Different women, different cities in the same position (Same position)
Only got time for a quickie in the life I'm living (Live I'm living)
Overthinking every step, I'm moving with precision (Grrt)


One move equals death, that's a life decision (Brr, brr)
Got to be a role model, I got two children (Yeah, I got two children)
Got a son on the way, God too willing (Too willing)
Clover going onto two, and she too pretty (She three pretty)
I want to have a few kids, don't care how many (Don't care how many)
One life, one love, one pipe
Shoot til' his nose slugs (Til' his nose slugs)
Get that McLaren and drop the top down
They hate to see us up now, it was all bad but all good (All good)
One life, one love, one pipe
Shoot til' his nose slugs (Til' his nose slugs)
Get that McLaren and drop the top down
They hate to see us up now, it was all bad but all good (All good)


Yak Flow - Превод на српском - NLE Choppa 「Текст」Сви су заборавили на мене и посао који сам ставио
Нећу добити кредит који бих требао да се навршим на крају
Стари време сједи у, али ја сам ума да мој посао (ја имам уму мој посао)
Најзгоднији младић од ИБ-а, најтоплији мој град (из мог града)
Пишем ову песму без ритма, радим поезију (поезија)
Моје писмо на улицама, осећам да дугују г (дугују г)
Да, сви они који су их погодили, али то није било довољно, видим
Ставио сам га у лице док ме не добију довољно мене (док ме добијају довољно)
Потјеран сам и највише мјери, осећам се најнеманираним (осећам се најнеманирано)
Остати стрпљив и самозадовољан, то је моја најтежа лекција (моја најтежа лекција)
Морам се суочити са тим, двоје суочени и лажни изрази (да, лажни изрази)
Једног минута воле ме, мрзе ме, они су други нагађања (они су други нагађања)
Једино што треба, треба ми Бог и моја породица (породица)
На коленима се моле, шта желим, дођи код мене (дођи код мене)


Човек са љубављу, на смрт, не желим да будем (не желим да будем)
Само желим да преузмем своје цвеће да се одмарам у миру (одмор у миру)
Дуге ноћи, дубоке мисли док сам на путу (на путу)
Рано јутро ", дуги разговори, само Бог зна (Бог зна)
Пут који ми је дао је другачији, мора да остане јак (морам да останем јак)
Цеви за паузу притиска, али никад се није сломило кости (никад није сломио кости)
Јер ја радим целу ноћ, мислим да је 10 сати (мисли да је 10 сати)
Једва се крећем од сна, па се не играј са њим (не играј се са мном)
Продајем биљке кроз дан док не буде у 20х (20х)
А након тога, увучем се на девет, двоструко м (остани са мном)
Различите жене, различите градове у истом положају (исти положај)
Имаш само времена за брз у животу који живим (живи коју живим)
Превладавајући сваки корак, крећем се са прецизношћу (Гррт)
Један потез је једнак смрти, то је животна одлука (БРР, БРР)


Морам бити узор, имам двоје деце (да, имам двоје деце)
На путу је, Бог превише вољни (превелик)
Дјетелина која иде на две, а она је пресретна (она је три лепа)
Желим да имам неколико деце, не занима их колико (није брига колико)
Један живот, једна љубав, једна цев
Снимите док му носачи из носа (до "носачи носа)
Набавите тај МцЛарен и спустите одозго
Мрзе да нас виде, било је све лоше, али све добро (све добро)
Један живот, једна љубав, једна цев
Снимите док му носачи из носа (до "носачи носа)
Набавите тај МцЛарен и спустите одозго
Мрзе да нас виде, било је све лоше, али све добро (све добро)