MENU (7)

Yak Flow - Svensk översättning by Sanderlei - NLE Choppa 「Lyrics」

Everybody forgot about me and the work I put in
I ain't get the credit that I supposed to get on my end
Old timing sitting in, but I'ma mind my business (I'ma mind my business)
The hottest youngin' since YB, the hottest out my city (Out my city)


Yak Flow 「Lyrics」 - NLE Choppa

Everybody forgot about me and the work I put in
I ain't get the credit that I supposed to get on my end
Old timing sitting in, but I'ma mind my business (I'ma mind my business)
The hottest youngin' since YB, the hottest out my city (Out my city)
I'm writing this song with no beat, I'm doing poetry (Poetry)
My letter to the streets, I feel that they owe a G (They owe a G)
Aye, all them hits I gave, but it wasn't enough, I see
I put it in they face until they get enough of me (Til' they get enough of me)
I'm underrated and most hated, I feel most neglected (I feel most neglected)
Staying patient and complacent, that's my hardest lesson (My hardest lesson)
I got to face it, they two-faced and they faked expressions (Yeah, they faked expressions)
One minute they love me, they hate me, they be second guessing (They be second guessing)
Only thing, I need God and my family (Family)


On my knees praying, what I want, come to me (Come to me)
A man with love, at the death, I don't wanna be (I don't wanna be)
I just wanna get my flowers 'fore I rest in peace (Rest in peace)
Long nights, deep thoughts while I'm on the road (On the road)
Early mornin', long talks, only God knows (God knows)
The path he gave me is different, got to stay strong (Got to stay strong)
Pressure bust pipes but it never broke bones (Never broke bones)
Cause I be workin' all night, I think it's 10AM (Think it's 10AM)
I'm barely movin' off of sleep, so don't play with him (Don't play with me)
I sell herbs through the day until it's 8PM (8PM)
And after that, I'm clutching on the nine, double M (Stay with me)
Different women, different cities in the same position (Same position)
Only got time for a quickie in the life I'm living (Live I'm living)
Overthinking every step, I'm moving with precision (Grrt)


One move equals death, that's a life decision (Brr, brr)
Got to be a role model, I got two children (Yeah, I got two children)
Got a son on the way, God too willing (Too willing)
Clover going onto two, and she too pretty (She three pretty)
I want to have a few kids, don't care how many (Don't care how many)
One life, one love, one pipe
Shoot til' his nose slugs (Til' his nose slugs)
Get that McLaren and drop the top down
They hate to see us up now, it was all bad but all good (All good)
One life, one love, one pipe
Shoot til' his nose slugs (Til' his nose slugs)
Get that McLaren and drop the top down
They hate to see us up now, it was all bad but all good (All good)


Yak Flow - Svensk översättning by Sanderlei - NLE Choppa 「Lyrics」Alla glömde mig och det arbete jag lägger in
Jag får inte den kredit som jag skulle komma i slutet
Gamla timing sitter i, men jag tänker på min verksamhet (jag tänker på min verksamhet)
Den hetaste Youngin "sedan YB, den hetaste ut min stad (ut min stad)
Jag skriver den här låten utan slag, jag gör poesi (poesi)
Mitt brev till gatorna, jag känner att de är skyldiga en g (de är skyldiga till en g)
Aye, alla träffar jag gav, men det var inte tillräckligt, jag ser
Jag lägger det i de möter tills de får nog av mig (till "de får nog av mig)
Jag är underrated och de flesta hatade, jag känner mig mest försummade (jag känner mig mest försummad)
Vistas patient och självklart, det är min svåraste lektion (min svåraste lektion)
Jag måste möta det, de två-faced och de faktade uttryck (ja, de faktade uttryck)
En minut älskar de mig, de hatar mig, de är andra gissning (de är andra gissningar)
Enda, jag behöver Gud och min familj (familj)
På mina knän ber, vad jag vill, kom till mig (kom till mig)


En man med kärlek, vid döden, jag vill inte vara (jag vill inte vara)
Jag vill bara få mina blommor innan jag vilar i fred (vila i fred)
Långa nätter, djupa tankar medan jag är på vägen (på vägen)
Tidig mornin, långa samtal, bara Gud vet (Gud vet)
Den väg han gav mig är annorlunda, måste vara stark (måste vara stark)
Tryckbyxor men det bröt aldrig ben (aldrig bröt ben)
För att jag är workin 'hela natten tror jag att det är klockan 10 (tror det är klockan 10)
Jag är knappt rörelse av sömn, så lek inte med honom (lek inte med mig)
Jag säljer örter genom dagen tills det är 8 pm (8 pm)
Och efter det klämmer jag på de nio, dubbla m (stanna hos mig)
Olika kvinnor, olika städer i samma position (samma position)
Bara fick tid för en quickie i det liv jag lever (lever jag bor)
Overthinking varje steg, jag flyttar med precision (GRRT)
Ett drag motsvarar döden, det är ett livsbeslut (BRR, BRR)


Måste vara en förebild, jag fick två barn (ja, jag fick två barn)
Fick en son på vägen, Gud är också villig (för villig)
Clover går på två, och hon är för vacker (hon tre vackra)
Jag vill ha några barn, bryr mig inte om hur många (bryr mig inte om hur många)
Ett liv, en kärlek, ett rör
Skjuta till "hans näsa sniglar (till hans näsa sniglar)
Få det mclaren och släpp toppen ner
De hatar att se oss nu, det var allt dåligt men allt bra (allt bra)
Ett liv, en kärlek, ett rör
Skjuta till "hans näsa sniglar (till hans näsa sniglar)
Få det mclaren och släpp toppen ner
De hatar att se oss nu, det var allt dåligt men allt bra (allt bra)