MENU (6)

Grupo Firme - El Jefe de Jefes - Nederlandse Vertaling (Songtekst)

Eduin Caz - Isael Gutiérrez | Soy el Jefe de Jefes señores,
Me respetan a todos niveles,
Y mi nombre y mi fotografia,
Nunca van a mirar en papeles,


Grupo Firme - El Jefe de Jefes (Songtekst)

Eduin Caz - Isael Gutiérrez | Soy el Jefe de Jefes señores,
Me respetan a todos niveles,
Y mi nombre y mi fotografia,
Nunca van a mirar en papeles,
Porque a mi el periodista me quiere,
Y si no mi amistad se la pierde.

Muchos pollos que apenas nacieron,
Ya se quieren pelear con el gallo,
Si pudieran estar a mi altura,
Pues tendrian que pasar muchos años,
Y no pienso dejarles el puesto,
Donde yo me la paso ordenando.

Mi trabajo y valor me ha costado,
Manejarlos con tantos que tengo,
Muchos quieren escalar mi altura,
No mas miro que se van cayendo,
Han querido arañar mi corona,
Los que intentan se han ido muriendo.

Yo navego debajo del agua,
Y tambien se volar a la altura,
Muchos creen que me busca el gobierno,
Otros dicen que es pura mentira,
Desde arriba no mas me divierto,
Pues me gusta que asi se confunda.
En las cuentas se lleva una regla,
Desde el uno llegar hasta el cien,
El que quiera ser hombre derecho,
Que se enseñe a mirar su nivel,
Sin talento no busques grandeza,
Porque nunca la vas a tener.

Soy el Jefe de Jefes señores,
Y decirlo no es por presuncion,
Muchos grandes me piden favores,
Porque saben que soy el mejor,
Han buscado la sombra del arbol,
Para que no les de duro el sol.Grupo Firme - El Jefe de Jefes - Nederlandse Vertaling (Songtekst)


Ik ben de baas van bazen heren,
Ze respecteren me op alle niveaus,
En mijn naam en mijn foto,
Ze zullen nooit naar papieren kijken,
Omdat de journaliste van me houdt,
En zo niet, dan is mijn vriendschap verloren.

Veel kippen die net uitkwamen,
Ze willen al vechten met de haan,
Als ze me konden bijhouden
Nou, vele jaren zouden moeten slagen,
En ik ga ze niet de baan achter,
Waar ik besteden.Mijn werk en waarde heeft me gekost
Beheer ze met zoveel die ik heb,
Velen willen mijn lengte schalen,
Ik kijk gewoon dat ze vallen,
Ze wilden mijn kroon krassen,
Degenen die proberen te sterven.

Ik zeil onder het water,
En ik weet ook hoe ik hoog moet vliegen,
Velen geloven dat de regering mij zoekt,
Anderen zeggen dat het een leugen is
Van bovenaf heb ik gewoon plezier,
Nou, ik vind het leuk om zo in de war te raken.In de rekeningen wordt een regel bewaard,
Van één tot honderd,
Wie een hetero man wil zijn,
Laat hem zichzelf leren kijken naar zijn niveau,
Zonder talent zoekt u niet naar grootheid,
Omdat je het nooit zult hebben.

Ik ben de baas van bazen heren,
En om te zeggen dat het niet door vermoeden is,
Veel geweldige vragen me om gunsten,
Omdat ze weten dat ik de beste ben
Ze hebben de schaduw van de boom gezocht,
Zodat de zon hen niet hard raakt.